Pirkimo taisyklės

Pirkimo-pardavimo taisyklės

1) Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliekamiems Ektoshop.lt elektroninėje parduotuvėje, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

2) Kliento pateiktas užsakymas yra laikomas Kliento pageidavimu įsigyti tam tikras prekes iš Ektoshop.lt. Klientui pateikus užsakymą įsigyti prekes iš Ektoshop.lt, Ektoshop.lt išsiunčia Klientui žinutę, patvirtinančią apie Kliento užsakymo gavimą, kartu su visa užsakymo detalizacija (toliau – Užsakymo patvirtinimas). Užsakymo patvirtinimas reiškia, jog Ektoshop.lt gavo Kliento užsakymą, tačiau tai nėra Kliento pageidavimo įsigyti prekes akceptavimas. Ektoshop.lt tik priima Kliento pageidavimą, tačiau Kliento užsakytų prekių pirkimo-pardavimo sandoris laikomas sudarytu tarp Kliento ir Ektoshop.lt nuo momento, kai (i) prekės yra išsiunčiamos Klientui ir Ektoshop.lt apie tai informuoja Klientą jo nurodytais kontaktais; arba (ii) kai prekės yra atgabenamos į Ektoshop.lt parduotuvę ir Klientas informuojamas jo nurodytais kontaktais apie galimybę atsiimti (toliau (i) ir (ii) kartu ar atskirai– Išsiuntimo patvirtinimas). Jei Kliento užsakymas išsiunčiamas (atgabenamas į Ektoshop.lt parduotuvę) daugiau nei viena siunta (gabenimu), Klientas gali gauti atskirą Išsiuntimo patvirtinimą kiekvienai siuntai (gabenimui) – tokiu atveju, kiekviena siunta (gabenimas) ir kiekvienas Išsiuntimo patvirtinimas bei atitinkamas išsiuntimas (atgabenimas) bus laikomi atskirų pirkimo-pardavimo sandorių tarp Kliento ir Ektoshop.lt sudarymu dėl Kliento įsigyjamų prekių iš elektroninės Ektoshop.lt parduotuvės. Klientas turi teisę atšaukti savo užsakymą dėl bet kurio produkto bet kuriuo metu iki Išsiuntimo patvirtinimo pranešimo išsiuntimo. Tokiu atveju Ektoshop.lt įsipareigoja grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų.

3) Jei Ektoshop.lt dėl svarbių aplinkybių negali pateikti Klientui užsakytos prekės, Ektoshop.lt turi teisę pasiūlyti Klientui analogišką ar, kiek įmanoma, savo savybėmis panašesnę prekę. Klientui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Ektoshop.lt įsipareigoja grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų ir anuliuoti Kliento užsakymą.

4) Nepaisant visų Ektoshop.lt dedamų pastangų, gali būti, jog tam tikrais atvejais el. parduotuvėje Ektoshop.lt esančios prekės per klaidą gali būti neteisingomis kainomis. Ektoshop.lt patikrina kainas apdorojant Kliento pateiktą užsakymą įsigyti pageidaujamas prekes. Jei nustatoma klaida, ir prekės kaina iš tiesų yra didesnė, nei buvo rodoma elektroninėje parduotuvėje Ektoshop.lt, Ektoshop.lt susisiekia su Klientu jo nurodytais kontaktais prieš išsiunčiant prekę ir pasitikslina, ar Klientas vis dar pageidauja įsigyti prekę už teisingąją kainą, ar norėtų atšaukti pateiktą užsakymą konkrečiai prekei. Jei teisingoji produkto kaina yra mažesnė, nei rodoma elektroninėje parduotuvėje Ektoshop.lt, Ektoshop.lt parduoda prekę už žemesnę kainą ir išsiunčia prekę Klientui, o sumokėtą kainos už prekę perviršį grąžina Klientui per 14 (keturiolika) darbo dienų, jei Klientas jau yra sumokėjęs už prekę.

5) Klientas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus neteisingus duomenis, Kliento galimybės naudotis Ektoshop.lt svetaine bus ribojamos.

6) Ektoshop.lt įsipareigoja neperduoti registracijos metu pateiktos Kliento konfidencialios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis.

7) Ektoshop.lt internetinėje parduotuvėje teisę įsigyti siūlomas prekes turi fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 16 metų; jaunesni nei 16 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą; juridiniai asmenys.

8) Draudžiama kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško Ektoshop.lt svetainės savininko sutikimo; naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti šios internetinės svetainės darbui ar kitais veiksmais trikdyti Ektoshop.lt sistemos veiklą.

9) Nurodydami savo duomenis, Klientai turi naudoti lietuviškas raides. Vardų, pavardžių, vietovių pavadinimai privalo prasidėti didžiąja raide. Būtina pateikti tikslų gyvenamosios vietos adresą – tai reikalinga ne tik pristatant prekes, bet ir formuojant sąskaitą.

10) Klientai registruodamiesi privalo nurodyti savo telefono numerį. Prieš išsiunčiant pirmąjį užsakymą, Ektoshop.lt susisiekia su Klientais telefonu.

11) Ektoshop.lt pasilieka teisę:
• koreguoti puslapyje esančią informaciją – atsiradus naujiems šių taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo;
• riboti Klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia svetaine;
• retų, specialių prekių užsakymus vykdyti tik gavus Kliento apmokėjimą už prekę iš anksto;
• jei Klientas neatsiima prekės iš Ektoshop.lt per 1 mėn. ir jeigu yra žinomas Kliento banko sąskaitos numeris, pinigai grąžinami Klientui, o prekė toliau nebesaugoma.
• jei Kliento banko sąskaitos numeris nėra žinomas, pinigai nėra grąžinami. Ektoshop.lt apie tai informuoja Klientą turimais kontaktais, o prekė toliau nebesaugoma.
• asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.

12) Klientai, pirkdami prekes Ektoshop.lt, patvirtina, jog yra susipažinę su prekių grąžinimo taisyklėmis bei garantijomis. ( Prekių grąžinimąs ir garantijos )

13) Remiantis LR PVM įstatymo komentaro 79 str., PVM sąskaitos faktūros išrašomos ir perrašomos tik tą pačią dieną, kai įvyksta pardavimas. Klaidos sąskaitose yra taisomos tik einamuoju mėnesiu.

14) Klientai patvirtina, jog jiems yra žinoma jų teisė tikrinti įsigyjamą prekę jos atsiėmimo momentu – t. y., patikrinti pakuotės būklę, jos turinį, prekių kiekį, dydį ir asortimentą. Nepatikrinus prekės jos atsiėmimo metu, Ektoshop.lt turi teisę vėlesnių pretenzijų dėl prekės nepriimti. Klientas turi sudaryti kurjeriui visas sąlygas, kad prekė būtų tinkamai perduota gavėjui. Jei gavėjas yra nepilnametis asmuo, o Klientas leido gavėjui priimti prekę, atsakomybė dėl pasirašytos siuntos tenka Klientui.

15) Prekė gali skirtis nuo prekės, parodytos nuotraukoje. Nuotraukoje gali būti detalių, kurių nėra prekės komplekte.

16) Prekių kiekiai yra riboti.

17) Visa informacija apie prekių prieinamumą, siuntimo ir pristatymo terminus yra orientacinio pobūdžio, ir nėra laikoma Ektoshop.lt privalomais ar Klientui garantuotais prekių pristatymo ar atgabenimo terminais, nors Ektoshop.lt, siekdama turėti laimingus Klientus, paprastai prekes pristato laiku. Tuo atveju, jei Kliento užsakymo apdorojimo metu Ektoshop.lt  pastebės, jog Kliento pageidautos įsigyti prekės nėra, atliekami veiksmai, aptarti šių taisyklių punkte Nr. 4.

18) Jeigu prekės kaina internete ir parduotuvėje nesutampa, laikytina teisinga yra parduotuvės kaina.

19) Prekės kaina matoma Ektoshop.lt gali pasikeisti bet kuriuo metu dėl duomenų sinchronizavimo iš tiekėjų. Duomenų sinchronizavimas vyksta 24 val. per parą.

20) Reklamose kainos, kiekiai, kita informacija apie prekes gali skirtis dėl duomenų sinchronizavimo, kuris vyksta 24 val. per parą, ir nesutapti su Ektoshop.lt svetainėje pateikiama informacija. Teisinga informacija laikytina, kuri pateikta Ektoshop.lt svetainėje.

21) Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – http://www.vvtat.lt/index.php?470187665 ) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/. Pastaba: visais atvejais Klientų prašome pirmiausiai kreiptis į Ektoshop.lt.

lt_LTLithuanian
lt_LTLithuanian